ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ปี 2561 โปรโมชั่นลดราคา ปี 2018

Hot Line Contact Sale
098-3561281
098-3561282
096-8788490
โชว์เบอร์มา เราโทรกลับให้ค่ะ

ทัวร์เทศกาล
ต่างประเทศ

ไต้หวันขายดี

ตั๋วเครื่องบิน
ราคาถูก

บริการเสริม
สำหรับลูกค้า
ค้นหาตาม ทั้งหมด
เลือกทัวร์ในแบบที่คุณต้องการ มีทัวร์ไต้หวันตามเงื่อนไขทั้งหมด 24  โปรแกรม

SCT0469

ทัวร์ไต้หวัน เดือนกันยายน 2561 ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 23,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
27 - 30 กันยายน 2561 24,999   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ-เถาหยวน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 2ไทจง-ผูหลี่-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด-เจียวซี อาบน้ำแร่
Day 3เจียวซี-นั่งรถไฟสายผิงซี-ปล่อยโคมลอยสือเฟิน-อุทยานเย๋หลิ่ว-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-ช้อปปิ้งย่านซินอี้
Day 4ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถาหยวน-กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0605

ทัวร์ไต้หวัน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 ดี๊ดี ไต้หวัน บินหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 วัน 3 คืน TPE52
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : EVA Air โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 20,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 11 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( ตุลาคม - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
10 - 14 ตุลาคม 2561 22,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 24 ตุลาคม 2561 22,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 20 พฤศจิกายน 2561 20,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 25 พฤศจิกายน 2561 20,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 27 พฤศจิกายน 2561 20,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561 20,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 6 ธันวาคม 2561 22,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 23 ธันวาคม 2561 20,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 25 ธันวาคม 2561 21,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 31 ธันวาคม 2561 27,999   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้
Day 3เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง
Day 4ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – COSMETIC SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 5ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
 
 

SCT0560

ทัวร์ไต้หวัน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 LOVE STRUCK TAIWAN 5 วัน 3 คืน TPE33
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Lion Airline โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 13,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 7 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( ตุลาคม - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
27 - 31 ตุลาคม 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 ต.ต.-1 พ.ย. 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ต.ต.-3 พ.ย. 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ต.ต.-4 พ.ย. 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 5 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 6 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
3 - 7 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 8 พฤศจิกายน 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 10 พฤศจิกายน 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 11 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 12 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 13 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
10 - 14 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
11 - 15 พฤศจิกายน 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 17 พฤศจิกายน 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 18 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 19 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 20 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 21 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 22 พฤศจิกายน 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 23 พฤศจิกายน 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 24 พฤศจิกายน 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 25 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 26 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 27 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 28 พฤศจิกายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 29 พฤศจิกายน 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 30 พฤศจิกายน 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 พ.ย.-1 ธ.ค. 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 พ.ย.-3 ธ.ค. 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 พ.ย.-4 ธ.ค. 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 5 ธันวาคม 2561 16,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 6 ธันวาคม 2561 15,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 8 ธันวาคม 2561 16,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 9 ธันวาคม 2561 16,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 10 ธันวาคม 2561 16,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 11 ธันวาคม 2561 16,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 12 ธันวาคม 2561 16,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
11 - 15 ธันวาคม 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 16 ธันวาคม 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 17 ธันวาคม 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 18 ธันวาคม 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 19 ธันวาคม 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 20 ธันวาคม 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 21 ธันวาคม 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 22 ธันวาคม 2561 13,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 23 ธันวาคม 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 24 ธันวาคม 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 25 ธันวาคม 2561 15,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 26 ธันวาคม 2561 15,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 27 ธันวาคม 2561 15,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 28 ธันวาคม 2561 16,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 29 ธันวาคม 2561 16,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 30 ธันวาคม 2561 16,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 31 ธันวาคม 2561 19,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 ธ.ค.-1 ม.ค. 2562 22,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 22,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ธ.ค.-3 ม.ค. 2562 21,999   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
Day 2สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
Day 3ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 4ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
Day 5สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 
 
 

SCT0559

ทัวร์ไต้หวัน ฉลองปีใหม่ 2562 COUNTDOWN IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน TPE43
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 31,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
31 ธ.ค.-3 ม.ค. 2562 31,999   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไทเป – อิสระให้ทุกท่านได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย
Day 2ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 3ไทจง - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เจียอี้
Day 4เจียอี้ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
 
 

SCT0121

ทัวร์ไต้หวัน ฉลองปีใหม่ 2562 HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5 วัน 4 คืน TPE44
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 32,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 11 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
28 ธ.ค.-1 ม.ค. 2562 32,999   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เจียอี้
Day 2เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
Day 3ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 4อิสระทุกท่านเต็มวัน ให้ทุกท่านได้ไปชมพลุที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย
Day 5ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
 
 

SCT0215

ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน สิงหาคม-กันยายน 2561 พักหรู 5 ดาว TAIWAN DREAM DESTINATION
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Nok Scoot โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 18,777 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 12 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
25 - 30 กันยายน 2561 18,777   30เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
Day 2สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
Day 3เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
Day 4ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 5หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง
Day 6สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0517

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสุดคุ้มช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน!! T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N (SL)
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Lion Airline โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 13,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 7 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
23 - 27 กันยายน 2561 13,900   31เช็คที่ว่าง  จอง
30 ก.ย.-4 ต.ต. 2561 14,900   31เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 11 ตุลาคม 2561 14,900   31เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 18 ตุลาคม 2561 14,900   31เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 25 ตุลาคม 2561 16,900   31เช็คที่ว่าง  จอง
28 ต.ต.-1 พ.ย. 2561 14,900   31เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
Day 3ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
Day 4ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 5สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 
 
 

SCT0134

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : EVA Air โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 20,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 10 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( ตุลาคม - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
6 - 10 ตุลาคม 2561 21,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 16 ตุลาคม 2561 22,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 11 พฤศจิกายน 2561 21,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 21 พฤศจิกายน 2561 20,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 12 ธันวาคม 2561 22,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 17 ธันวาคม 2561 21,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 19 ธันวาคม 2561 20,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 26 ธันวาคม 2561 22,900   32เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
Day 3อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ฟงเจี่ยไนท์
Day 4เดินทางไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - Germanium Power – ร้านคอสเมติค- เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet –สนามบินเถาหยวน
 
 
 

SCT0569

ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน บินหรู พัก 5 ดาว ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 35,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 11 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( ตุลาคม - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
20 - 24 ตุลาคม 2561 35,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 9 ธันวาคม 2561 35,900   32เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
Day 2อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองไถจง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
Day 3เดินทางเมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ –เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์
Day 4Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)– ร้านคอสเมติค – GLORIA OUTLET- สนามบินเถาหยวน
 
 
 

SCT0484

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน คุ้มสุด !! ช้อปปิ้งเพลินแบบจัดเต็ม 3 ตลาดดัง...T-DED มนต์รัก TAIWAN 7D5N (SL)
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Lion Airline โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 21,777 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 13 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
24 - 30 กันยายน 2561 22,777   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 14 ตุลาคม 2561 23,777   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 21 ตุลาคม 2561 22,777   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 28 ตุลาคม 2561 23,777   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ต.ต.-4 พ.ย. 2561 22,777   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้
Day 3เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
Day 4ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
Day 5ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
Day 6ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 7สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 
 
 

SCT0478

ทัวร์ไต้หวัน ถูกเว่อร์ๆ บินหรู อยู่ดี พักโรงแรม 4 ดาว ....T-DED โดนใจ TAIWAN 4D3N (CI)
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : China Airlines โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 12,777 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 5 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
28 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 13,777   31เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน
Day 2ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 4หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน
 
 
 

SCT0570

ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร เที่ยวครบ ไทเป-เกาสง 5 วัน 4 คืน THE BEST OF TAIWAN
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : China Airlines โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 25,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 11 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
3 - 7 ตุลาคม 2561 25,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
10 - 14 ตุลาคม 2561 26,900   30เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทจง - เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
Day 2หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่- วัดจงไถซานซื่อ – เมืองเจียอี้
Day 3ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต
Day 4วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทป
Day 5ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
 
 

SCT0101

ทัวร์ไต้หวัน บินหรู อยู่ดี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว TAIWAN รัก...รสแซ่บ 4D3N (BR)
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : EVA Air โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 17,777 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( ตุลาคม - พฤศจิกายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
11 - 14 ตุลาคม 2561 19,777   30เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 21 ตุลาคม 2561 18,777   30เช็คที่ว่าง  จอง
3 - 6 พฤศจิกายน 2561 18,777   30เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน
Day 2ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
Day 3อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ
Day 4วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน
 
 
 

SCT0100

ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้ม!!ราคาสบายกระเป๋า T-DED TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ 6D4N (XW)
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Nok Scoot โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 15,987 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 9 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
25 - 30 กันยายน 2561 16,987   31เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
Day 2สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
Day 3เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 5ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
Day 6สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0547

ทัวร์ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น SL
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Lion Airline โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 17,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 11 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
26 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 17,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
10 - 15 ตุลาคม 2561 18,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 22 ตุลาคม 2561 18,900   30เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1สนามบินดอนเมือง
Day 2สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) –หนานโถว- วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้
Day 3เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต
Day 4ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
Day 5ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง– พิพิธภัณฑ์กู้กง– ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101– ศูนย์เครื่องสำองค์ -อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค–ชอปปิ้งซีเหมินติง
Day 6ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
 
 
 

SCT0477

ทัวร์ไต้หวัน 2 อุทยาน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน SL
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Lion Airline โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 15,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
25 - 29 กันยายน 2561 15,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
28 ก.ย.-2 ต.ต. 2561 15,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 6 ตุลาคม 2561 15,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 9 ตุลาคม 2561 15,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 13 ตุลาคม 2561 16,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 16 ตุลาคม 2561 16,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 20 ตุลาคม 2561 16,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 23 ตุลาคม 2561 17,900   30เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1สนามบินดอนเมือง
Day 2สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้
Day 3เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต
Day 4ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง
Day 5ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
 
 
 

SCT0535

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน SL
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Lion Airline โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 14,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 7 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
25 - 29 กันยายน 2561 14,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
28 ก.ย.-2 ต.ต. 2561 14,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 6 ตุลาคม 2561 14,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 9 ตุลาคม 2561 14,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 13 ตุลาคม 2561 15,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 20 ตุลาคม 2561 15,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 23 ตุลาคม 2561 16,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 27 ตุลาคม 2561 14,900   30เต็ม

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1สนามบินดอนเมือง
Day 2สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – บ้านสายรุ้ง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา - ไถจง
Day 3ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง
Day 4ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท
Day 5ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0625

ทัวร์ไต้หวัน Eva Air 2561 อุทยานอาลีซาน+อุทยานเย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน FANTASTIC TAIWAN
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : EVA Air โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 19,777 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 13 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
27 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 19,777   30เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
Day 3ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
Day 4ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 5ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
 
 

SCT0622

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน พัก 5 ดาว บินการบินไทย 5 วัน 4 คืน T-DED GRAND TAIWAN
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 25,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 13 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
27 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 25,900   25เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
Day 2ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
Day 3ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
Day 4ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
Day 5ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
 
 

SCT0628

ทัวร์ไต้หวัน การบินไทย 2561 บินเช้า-กลับดึก 4 วัน 3 คืน PARADISE IN TAIWAN
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 22,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
Day 2เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
Day 3ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง
Day 4หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK-สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
 
 

SCT0493

ทัวร์ไต้หวัน 7 วัน 5 คืน เที่ยวไต้หวันครบสูตร 3 อุทยาน 2018 EXCLUSIVE IN TAIWAN
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Nok Scoot โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 21,777 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 15 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
22 - 28 กันยายน 2561 21,777   30เช็คที่ว่าง  จอง
29 ก.ย.-5 ต.ต. 2561 21,777   30เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
Day 2สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่– วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้
Day 3เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-ร้านชาอู่หลง -ไถจง
Day 4ไทจง-ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ -พิพิธภัณฑ์กู้กง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - COSMETIC SHOP - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 5ฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติ TAROKO-ร้านหยก
Day 6ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ย่านซีเหมินติง
Day 7สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0615

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก โปรโมชั่น 2561 TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Nok Scoot โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 11,987 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
25 - 29 กันยายน 2561 12,987   30เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
Day 3ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
Day 4ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง
Day 5สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 
 
 

SCT0287

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Tiger Air โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 12,888 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
27 - 30 กันยายน 2561 14,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 7 ตุลาคม 2561 15,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
11 - 14 ตุลาคม 2561 15,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 21 ตุลาคม 2561 15,888   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
Day 2เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋ลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี ไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 3ไทเป กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง
Day 4วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท สนามบินเถาหยวน ท่าอาศยานดอนเมือง
 
 
 

SCT0369

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN VERY GOOD ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
ประเทศ : ไต้หวัน สายการบิน : Nok Scoot โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 13,988 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์ไต้หวัน รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
กำหนดการเดินทางเที่ยวไต้หวัน ( กันยายน - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
23 - 27 กันยายน 2561 14,988   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 30 กันยายน 2561 15,988   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ก.ย.-4 ต.ต. 2561 14,988   35เช็คที่ว่าง  จอง
3 - 7 ตุลาคม 2561 15,988   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 11 ตุลาคม 2561 15,988   35เช็คที่ว่าง  จอง
10 - 14 ตุลาคม 2561 17,988   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 18 ตุลาคม 2561 16,988   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 21 ตุลาคม 2561 16,988   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 25 ตุลาคม 2561 17,988   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 26 ตุลาคม 2561 16,988   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 28 ตุลาคม 2561 16,988   35เต็ม

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน
Day 1ท่าอากาศยานดอนเมือง
Day 2ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี - ตลาดซีเหมินติง
Day 4ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - เอาท์เล็ทมอลล์- พักโรงแรมอาบน้ำแร่
Day 5สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
 
 
ขึ้นข้างบน
 

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ทัวร์ยอดขายดี

ทัวร์โซนเอเชีย

ทัวร์โซนยุโรป

Contact Society Travel Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท จองทัวร์และชำระเงิน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อิตาลี บริษัท โซไซตี้ ทราเวล จำกัด License 11/07544
ติดต่อบริษัท ใบจองทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฝรั่งเศษ โทร 02-3478518 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-3478520
แผนที่บริษัท แผนผังเว็บไซต์ ทัวร์พม่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์เยอรมนี วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 18.00 น.
ผลงานบริษัท นโยบายต่างๆ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลาว ทัวร์ออสเตรีย info.societytravel@gmail.com
  เงื่อนไขข้อตกลง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ Line id : societytravel
  บริการเสริม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บาหลี ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 
Copyright 2015. Society Travel Co.,Ltd.