ทัวร์พม่า ราคาถูก 9900 โปรโมชั่นลดราคา ปี 2561

Hot Line Contact Sale
098-3561281
098-3561282
096-8788490
โชว์เบอร์มา เราโทรกลับให้ค่ะ

ทัวร์เทศกาล
ต่างประเทศ

พม่าขายดี

ตั๋วเครื่องบิน
ราคาถูก

บริการเสริม
สำหรับลูกค้า
ค้นหาตาม ทั้งหมด
เลือกทัวร์ในแบบที่คุณต้องการ มีทัวร์พม่าตามเงื่อนไขทั้งหมด 23  โปรแกรม

SCT0153

ทัวร์พม่า พัก 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน Super Gold
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Nok Air โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 7,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 4 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
28 - 29 สิงหาคม 2561 7,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 5 กันยายน 2561 7,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 26 กันยายน 2561 7,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 3 ตุลาคม 2561 8,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 10 ตุลาคม 2561 8,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 7 พฤศจิกายน 2561 8,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 14 พฤศจิกายน 2561 8,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 28 พฤศจิกายน 2561 8,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
11 - 12 ธันวาคม 2561 8,900   30เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 19 ธันวาคม 2561 8,900   30เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง
Day 2ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0077

ทัวร์พม่า บางกอกแอร์เวย์ 3 วัน 2 คืน โปรน้องดี ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พัก 4 ดาว
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Bangkok Airways โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 11,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
24 - 26 สิงหาคม 2561 11,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 11,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 11,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 7 ตุลาคม 2561 12,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 13,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 ตุลาคม 2561 12,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 22 ตุลาคม 2561 13,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 28 ตุลาคม 2561 12,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 4 พฤศจิกายน 2561 12,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 11 พฤศจิกายน 2561 12,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 18 พฤศจิกายน 2561 12,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 19 พฤศจิกายน 2561 12,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 25 พฤศจิกายน 2561 12,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
30 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561 12,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 ธันวาคม 2561 12,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 ธันวาคม 2561 12,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 ธันวาคม 2561 13,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 ธันวาคม 2561 12,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 ธันวาคม 2561 12,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 ธันวาคม 2561 14,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 ธันวาคม 2561 14,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 ธันวาคม 2561 14,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
29 - 31 ธันวาคม 2561 16,900   34เช็คที่ว่าง  จอง
30 ธ.ค.-1 ม.ค. 2562 16,900   34เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 2ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
Day 3พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0178

ทัวร์พม่า Air Asia ราคาถูก 9999 โปรสุขใจ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 9,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 5 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
1 - 3 กันยายน 2561 9,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 กันยายน 2561 9,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 9,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 กันยายน 2561 9,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 9,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 กันยายน 2561 9,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 กันยายน 2561 9,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 9,999   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
Day 2พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 3ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระนอนตาหวาน -กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0449

ทัวร์พม่า ขายดี พัก 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 11,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 7 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
18 - 20 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 7 ตุลาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 8 ตุลาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 15 ตุลาคม 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 ตุลาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 22 ตุลาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 ตุลาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 28 ตุลาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 29 ตุลาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 4 พฤศจิกายน 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
3 - 5 พฤศจิกายน 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 11 พฤศจิกายน 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
10 - 12 พฤศจิกายน 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 18 พฤศจิกายน 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 19 พฤศจิกายน 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 พฤศจิกายน 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 ธันวาคม 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 ธันวาคม 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 ธันวาคม 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 ธันวาคม 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 ธันวาคม 2561 16,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 - 31 ธันวาคม 2561 17,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
Day 2พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 3ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0004

ทัวร์พม่า เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2561 ไหว้พระอิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Nok Air โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 11,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 7 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
16 - 18 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 19 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 25 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 27 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 29 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ส.ค.-1 ก.ย. 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 8 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 15 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 22 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 29 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 6 ตุลาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 7 ตุลาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 8 ตุลาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
11 - 13 ตุลาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 15 ตุลาคม 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 20 ตุลาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 ตุลาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 ตุลาคม 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 ตุลาคม 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 29 ตุลาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 ตุลาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 พฤศจิกายน 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 4 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 6 พฤศจิกายน 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 11 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
10 - 12 พฤศจิกายน 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 พฤศจิกายน 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 18 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 19 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 พฤศจิกายน 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 25 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 พ.ย.-1 ธ.ค. 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 4 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
3 - 5 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 7 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 ธันวาคม 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 11 ธันวาคม 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 15 ธันวาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 22 ธันวาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 29 ธันวาคม 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 ธันวาคม 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 - 31 ธันวาคม 2561 16,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ธ.ค.-1 ม.ค. 2562 17,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 17,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง– พระธาตุอินทร์แขวน
Day 2พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง- -เจดีย์ชเวดากอง
Day 3สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) - ย่างกุ้ง- เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี -วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก- กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0099

ทัวร์พม่า เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2561 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Bangkok Airways โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 13,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 7 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 20 สิงหาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 27 สิงหาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 กันยายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 กันยายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 กันยายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 กันยายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 7 ตุลาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 8 ตุลาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 15 ตุลาคม 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 ตุลาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 28 ตุลาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 29 ตุลาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 4 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
3 - 5 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 11 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
10 - 12 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 18 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 19 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 25 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 พฤศจิกายน 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 ธันวาคม 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 ธันวาคม 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 11 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 - 31 ธันวาคม 2561 18,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ธ.ค.-1 ม.ค. 2562 18,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนองพระธาตุอินทร์แขวน
Day 2พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง
Day 3ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0649

ทัวร์พม่า ราคาถูก ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน SHINING IN MYANMAR 3D2N (SL)
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Lion Airline โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 9,888 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 7 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 9,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 9,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 9,888   25เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
Day 2พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
Day 3เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน
 
 
 

SCT0351

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน EASY MYANMAR อิ่มบุญ (DD) SEP - OCT'18
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Nok Air โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 10,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( กันยายน - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
6 - 8 กันยายน 2561 10,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 11,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 15 กันยายน 2561 10,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 11,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 กันยายน 2561 11,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 11,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 กันยายน 2561 11,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 25 กันยายน 2561 10,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 6 ตุลาคม 2561 11,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 7 ตุลาคม 2561 11,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 12,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 ตุลาคม 2561 11,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 22 ตุลาคม 2561 11,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 ตุลาคม 2561 12,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 28 ตุลาคม 2561 11,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 29 ตุลาคม 2561 11,900   25เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินมิงกาลาดง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง – วัดพระไฝเลื่อน - คิ้มปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
Day 2พระธาตูอินทร์แขวน - คิ้มปูนแคมป์ – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนยิ้มหวาน - พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 3เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) - วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก - ตลาดโบโจ๊ก อองซาน - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0511

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Bangkok Airways โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 14,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
16 - 19 สิงหาคม 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 26 สิงหาคม 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 9 กันยายน 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 16 กันยายน 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 30 กันยายน 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ –มัณฑะเลย์ –พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์–วัดกุโสดอ –พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
Day 2มัณฑะเลย์–สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม –ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศาที่เจดีย์ชเวสันดอว์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
Day 3พุกาม–ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี–เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์
Day 4มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี– กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0510

ทัวร์พม่า ไหว้พระ ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Bangkok Airways โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 7,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 4 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
25 - 26 สิงหาคม 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 2 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 9 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 16 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 23 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 - 30 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – มหาวิชยเจดีย์ – มหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 2เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – วัดบารมี – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0376

ทัวร์พม่า...Go Myanmar สุดจ๊าตต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9วัด 2 วัน สายการบินนกแอร์ (DD)
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Nok Air โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 6,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 4 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
16 - 17 สิงหาคม 2561 6,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 18 สิงหาคม 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 19 สิงหาคม 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 20 สิงหาคม 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 24 สิงหาคม 2561 6,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 25 สิงหาคม 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 26 สิงหาคม 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 27 สิงหาคม 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 - 30 สิงหาคม 2561 6,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 - 31 สิงหาคม 2561 6,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-1 ก.ย. 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 2 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 3 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 7 กันยายน 2561 6,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 8 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 9 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 10 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 13 กันยายน 2561 6,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 14 กันยายน 2561 6,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 15 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 16 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 17 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 20 กันยายน 2561 6,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 21 กันยายน 2561 6,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 22 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 23 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 24 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 27 กันยายน 2561 6,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 28 กันยายน 2561 6,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 29 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 - 30 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง – วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
Day 2เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – วัดบารมี – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-ดอนเมือง
 
 
 

SCT0374

ทัวร์พม่า...Go Myanmar สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด สายการบินนกแอร์ (DD)
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Nok Air โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 4,991 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 1 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
16 - 16 สิงหาคม 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 17 สิงหาคม 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 18 สิงหาคม 2561 5,491   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 19 สิงหาคม 2561 5,491   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 22 สิงหาคม 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 23 สิงหาคม 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 24 สิงหาคม 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 25 สิงหาคม 2561 5,491   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 26 สิงหาคม 2561 5,491   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 - 29 สิงหาคม 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 - 30 สิงหาคม 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 - 31 สิงหาคม 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 1 กันยายน 2561 5,491   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 2 กันยายน 2561 5,491   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 5 กันยายน 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 6 กันยายน 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 7 กันยายน 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 8 กันยายน 2561 5,491   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 9 กันยายน 2561 5,491   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 12 กันยายน 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 13 กันยายน 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 14 กันยายน 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 15 กันยายน 2561 5,491   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 16 กันยายน 2561 5,491   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 19 กันยายน 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 20 กันยายน 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 21 กันยายน 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 22 กันยายน 2561 5,491   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 23 กันยายน 2561 5,491   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 26 กันยายน 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 27 กันยายน 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 28 กันยายน 2561 4,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 - 29 กันยายน 2561 5,491   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 - 30 กันยายน 2561 5,491   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - วัดพระเขี้ยวแก้ว – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) - เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต- ดอนเมือง
 
 
 

SCT0486

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน สัมผัสมนต์เสน่ห์ทะเลเจดีย์ "พุกาม" สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ROYAL MANDALAY 4D3N (FD)
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 11,888 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
30 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 11,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 16 กันยายน 2561 11,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 30 กันยายน 2561 11,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
11 - 14 ตุลาคม 2561 13,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 22 ตุลาคม 2561 12,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 29 ตุลาคม 2561 12,888   25เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์
Day 2เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – มัณฑะเลย์
Day 3เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ
Day 4เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0222

ทัวร์พม่า เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์ฺ-สกายน์-มิงกุน พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี นะโม MANDALAY 3D2N (FD)
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 9,888 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 5 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 9,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 9,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 11,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 22 ตุลาคม 2561 11,888   25เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ - วัดอูมินทงแส่ - ดอยสกายน์
Day 2เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุง - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ - เขามัณฑะเลย์
Day 3เมืองมัณฑะเลย์ - ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง – ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0514

ทัวร์พม่า สักกะระ 2 มหาบูชาสถาน สูงสุดของพม่า พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี... บุญทุ่ม!! YANGON 2D1N (FD)
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 6,888 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 4 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( กันยายน - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
23 - 24 กันยายน 2561 6,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
30 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 6,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 2 ตุลาคม 2561 6,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 9 ตุลาคม 2561 6,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 29 ตุลาคม 2561 7,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
29 - 30 ตุลาคม 2561 7,888   25เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 2เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0506

ทัวร์พม่า ราคาถูก โปรพม่า 5 ดาว พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Nok Air โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 11,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 7 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 20 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 27 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
Day 2พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 3ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0455

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 2 วัน 1 คืน บินแอร์เอเชีย
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 6,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 4 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 18 สิงหาคม 2561 6,900   24เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
Day 2ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก-กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0367

ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Bangkok Airways โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 11,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 5 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
24 - 26 สิงหาคม 2561 11,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 11,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 11,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 11,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 กันยายน 2561 11,900   24เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์
Day 2พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล
Day 3ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0177

ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ 6 วัน 5 คืน
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 28,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 17 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
Day 2พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง
Day 3ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
Day 4พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
Day 5เฮโฮ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
Day 6ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0365

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 20,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 12 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
23 - 27 สิงหาคม 2561 20,900   24เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
Day 2พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ- มหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 3ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
Day 4พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์
Day 5ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0468

ทัวร์พม่า พัก 5 ดาว โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสา นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน พม่า 2561
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Lion Airline โรงแรมระดับ : 5
ราคาเริ่มต้น : 11,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 20 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 27 สิงหาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 กันยายน 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
Day 2พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 3ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0097

ทัวร์พม่า ขึ้นสุวรรณภูมิ Myanmar Airways ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน THE HOLY MYANMAR
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Myanmar Airways โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 9,888 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 7 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
24 - 26 สิงหาคม 2561 9,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 9,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 กันยายน 2561 9,888   25เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
Day 2พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 3เมืองย่างกุ้ง – พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) - พระหินอ่อน – ช้างเผือก- ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0217

ทัวร์พม่า Air Asia 2561 ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BLESSING MYANMAR
ประเทศ : พม่า สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 10,888 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 7 มื้อ
ราคาทัวร์พม่า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า
กำหนดการเดินทางเที่ยวพม่า ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
16 - 18 สิงหาคม 2561 10,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 19 สิงหาคม 2561 11,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 25 สิงหาคม 2561 10,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
30 ส.ค.-1 ก.ย. 2561 10,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 8 กันยายน 2561 10,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 11,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 15 กันยายน 2561 10,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 22 กันยายน 2561 10,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 29 กันยายน 2561 10,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 กันยายน 2561 12,888   25เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศพม่า
Day 1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
Day 2พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่าง
Day 3เมืองย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) - พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน - ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ
 
 
 
ขึ้นข้างบน
 

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ทัวร์ยอดขายดี

ทัวร์โซนเอเชีย

ทัวร์โซนยุโรป

Contact Society Travel Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท จองทัวร์และชำระเงิน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อิตาลี บริษัท โซไซตี้ ทราเวล จำกัด License 11/07544
ติดต่อบริษัท ใบจองทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฝรั่งเศษ โทร 02-3478518 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-3478520
แผนที่บริษัท แผนผังเว็บไซต์ ทัวร์พม่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์เยอรมนี วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 18.00 น.
ผลงานบริษัท นโยบายต่างๆ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลาว ทัวร์ออสเตรีย info.societytravel@gmail.com
  เงื่อนไขข้อตกลง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ Line id : societytravel
  บริการเสริม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บาหลี ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 
Copyright 2015. Society Travel Co.,Ltd.