ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 6900 โปรโมชั่นลดราคา ปี 2560-2561

Hot Line Contact Sale
098-3561281
098-3561282
096-8788490
โชว์เบอร์มา เราโทรกลับให้ค่ะ

ทัวร์เทศกาล
ต่างประเทศ

มาเก๊าขายดี

ตั๋วเครื่องบิน
ราคาถูก

บริการเสริม
สำหรับลูกค้า
ค้นหาตาม ทั้งหมด
เลือกทัวร์ในแบบที่คุณต้องการ มีทัวร์มาเก๊าตามเงื่อนไขทั้งหมด 5  โปรแกรม

SCT0256

ทัวร์มาเก๊า...เดือน กรกฏาคม-ตุลาคม 2561..มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
ประเทศ : มาเก๊า สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 7,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์มาเก๊า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับมาเก๊า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเก๊า
กำหนดการเดินทางเที่ยวมาเก๊า ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 20 สิงหาคม 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 27 สิงหาคม 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 25 กันยายน 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 7 ตุลาคม 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 8 ตุลาคม 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 15 ตุลาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 ตุลาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 22 ตุลาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 ตุลาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 28 ตุลาคม 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 29 ตุลาคม 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศมาเก๊า
Day 1กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
Day 2จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
Day 3จูไห่ -มาเก๊า-กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0160

ทัวร์มาเก๊า โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน เดือน สิงหาคม -พฤศจิกายน 2561 โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD
ประเทศ : มาเก๊า สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 5,888 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์มาเก๊า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับมาเก๊า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเก๊า
กำหนดการเดินทางเที่ยวมาเก๊า ( สิงหาคม - พฤศจิกายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 5,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 5,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 5,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 18 กันยายน 2561 5,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 กันยายน 2561 5,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 27 ตุลาคม 2561 5,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 4 พฤศจิกายน 2561 5,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
3 - 5 พฤศจิกายน 2561 5,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 พฤศจิกายน 2561 5,888   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศมาเก๊า
Day 1สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล- THE VENETIAN – จูไห่
Day 2จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” -วัดผู่ถ่อ -บัวหิมะ - ชมหยก – ร้านผ้าไหม – พระราชวังหยวนหมิง
Day 3วัดไป๋หลิน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย–มาเก๊า – สนามบินดอนเมือง
 
 
 

SCT0623

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
ประเทศ : มาเก๊า สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 10,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์มาเก๊า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับมาเก๊า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเก๊า
กำหนดการเดินทางเที่ยวมาเก๊า ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 11,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 20 สิงหาคม 2561 11,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 11,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 27 สิงหาคม 2561 11,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 11,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 กันยายน 2561 10,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 กันยายน 2561 10,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
29 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 10,900   26เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศมาเก๊า
Day 1กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – จูไห่
Day 2จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
Day 3จูไห่-ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน- ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0462

ทัวร์มาเก๊า สุดคุ้มเที่ยว 4 เมือง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
ประเทศ : มาเก๊า สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 12,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 10 มื้อ
ราคาทัวร์มาเก๊า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับมาเก๊า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเก๊า
กำหนดการเดินทางเที่ยวมาเก๊า ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
16 - 19 สิงหาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 26 สิงหาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
30 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 9 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 16 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 23 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 30 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 7 ตุลาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
11 - 14 ตุลาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 23 ตุลาคม 2561 14,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 28 ตุลาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศมาเก๊า
Day 1กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
Day 2จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
Day 3จูไห่ –เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ (3D Water Show)
Day 4เซินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกง –วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ -อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
 
 
 

SCT0053

ทัวร์มาเก๊า เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2561 มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน EASY POPULAR IN MACAU
ประเทศ : มาเก๊า สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 6,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์มาเก๊า รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับมาเก๊า โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเก๊า
กำหนดการเดินทางเที่ยวมาเก๊า ( สิงหาคม - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 9,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 สิงหาคม 2561 9,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 28 สิงหาคม 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 กันยายน 2561 6,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 กันยายน 2561 6,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 7 ตุลาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 8 ตุลาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 ตุลาคม 2561 10,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 22 ตุลาคม 2561 10,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 ตุลาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 28 ตุลาคม 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 29 ตุลาคม 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 4 พฤศจิกายน 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
3 - 5 พฤศจิกายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 11 พฤศจิกายน 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
10 - 12 พฤศจิกายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 18 พฤศจิกายน 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 19 พฤศจิกายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 25 พฤศจิกายน 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 พฤศจิกายน 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561 7,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 ธันวาคม 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 ธันวาคม 2561 9,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 11 ธันวาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 ธันวาคม 2561 9,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 ธันวาคม 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 ธันวาคม 2561 9,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 ธันวาคม 2561 8,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 ธันวาคม 2561 11,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 - 31 ธันวาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ธ.ค.-1 ม.ค. 2562 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศมาเก๊า
Day 1กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์
Day 2จูไห่ – วัดผุ่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
Day 3จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – The Venetian Resort – สนามบินนานาชาติมาเก๊า – กรุงเทพฯ
 
 
 
ขึ้นข้างบน
 

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ทัวร์ยอดขายดี

ทัวร์โซนเอเชีย

ทัวร์โซนยุโรป

Contact Society Travel Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท จองทัวร์และชำระเงิน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อิตาลี บริษัท โซไซตี้ ทราเวล จำกัด License 11/07544
ติดต่อบริษัท ใบจองทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฝรั่งเศษ โทร 02-3478518 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-3478520
แผนที่บริษัท แผนผังเว็บไซต์ ทัวร์พม่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์เยอรมนี วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 18.00 น.
ผลงานบริษัท นโยบายต่างๆ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลาว ทัวร์ออสเตรีย info.societytravel@gmail.com
  เงื่อนไขข้อตกลง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ Line id : societytravel
  บริการเสริม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บาหลี ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 
Copyright 2015. Society Travel Co.,Ltd.