ทัวร์ลาว ราคาถูก ปี 2561 โปรโมชั่นเที่ยวลาว ปี 2018

Hot Line Contact Sale
098-3561281
098-3561282
096-8788490
โชว์เบอร์มา เราโทรกลับให้ค่ะ

ทัวร์เทศกาล
ต่างประเทศ

ลาวขายดี

ตั๋วเครื่องบิน
ราคาถูก

บริการเสริม
สำหรับลูกค้า
ค้นหาตาม ทั้งหมด
เลือกทัวร์ในแบบที่คุณต้องการ มีทัวร์ลาวตามเงื่อนไขทั้งหมด 4  โปรแกรม
SCT0258
ทัวร์ลาว เดือนพฤศจิกายน-มกราคม 2562 หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน FD
ประเทศ : ลาว สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 12,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กำหนดการเดินทางเที่ยวลาว ( มกราคม - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
15 - 17 ธันวาคม 2561 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 ธันวาคม 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 ธันวาคม 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 - 31 ธันวาคม 2561 16,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ธ.ค.-1 ม.ค. 2562 17,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 16,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 7 มกราคม 2562 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 มกราคม 2562 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 มกราคม 2562 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 28 มกราคม 2562 12,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศลาว
Day 1กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
Day 2ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
Day 3 วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ
 
 
 
SCT0211
ทัวร์ลาว เดือนตุลาคม 2561 ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
ประเทศ : ลาว สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 9,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กำหนดการเดินทางเที่ยวลาว
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศลาว
Day 1กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ – วังเวียง
Day 2ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
Day 3ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – ศูนย์เครื่องเงิน - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
 
 
 
SCT0319
ทัวร์ลาว เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บางกอก แอร์เวย์
ประเทศ : ลาว สายการบิน : Bangkok Airways โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 11,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 7 มื้อ
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กำหนดการเดินทางเที่ยวลาว ( ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
14 - 16 ธันวาคม 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 ธันวาคม 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 ธันวาคม 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 ธันวาคม 2561 14,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 ธันวาคม 2561 16,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 - 31 ธันวาคม 2561 16,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ธ.ค.-1 ม.ค. 2562 19,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 19,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศลาว
Day 1กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง
Day 2ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
Day 3ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ
 
 
 
SCT0124
ทัวร์ลาว...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
ประเทศ : ลาว สายการบิน : Bangkok Airways โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 12,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์ลาว รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กำหนดการเดินทางเที่ยวลาว ( ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
14 - 16 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 ธันวาคม 2561 13,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 ธันวาคม 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 - 31 ธันวาคม 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ธ.ค.-1 ม.ค. 2562 19,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 19,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศลาว
Day 1กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
Day 2ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม
Day 3ศูนย์เครื่องเงิน - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
 
 
 
ขึ้นข้างบน
 

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ทัวร์ยอดขายดี

ทัวร์โซนเอเชีย

ทัวร์โซนยุโรป

Contact Society Travel Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท จองทัวร์และชำระเงิน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อิตาลี บริษัท โซไซตี้ ทราเวล จำกัด License 11/07544
ติดต่อบริษัท ใบจองทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฝรั่งเศษ โทร 02-3478518 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-3478520
แผนที่บริษัท แผนผังเว็บไซต์ ทัวร์พม่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์เยอรมนี วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 18.00 น.
ผลงานบริษัท นโยบายต่างๆ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลาว ทัวร์ออสเตรีย info.societytravel@gmail.com
  เงื่อนไขข้อตกลง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ Line id : societytravel
  บริการเสริม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บาหลี ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 
Copyright 2015. Society Travel Co.,Ltd.