ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 โปรโมชั่นราคาถูก ปี 2018 ชมดอกซากุระ

Hot Line Contact Sale
098-3561281
098-3561282
096-8788490
โชว์เบอร์มา เราโทรกลับให้ค่ะ

ทัวร์เทศกาล
ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นขายดี

ตั๋วเครื่องบิน
ราคาถูก

บริการเสริม
สำหรับลูกค้า
ค้นหาตาม ทั้งหมด
เลือกทัวร์ในแบบที่คุณต้องการ มีทัวร์ญี่ปุ่นตามเงื่อนไขทั้งหมด 6  โปรแกรม

SCT0590

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW MONKEY IN NAGANO 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ญี่ปุ่น สายการบิน : Japan Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 35,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น ( มกราคม - มีนาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
9 - 13 มกราคม 2562 35,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 20 มกราคม 2562 37,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 27 มกราคม 2562 37,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ม.ค.-3 ก.พ. 2562 37,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 37,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 37,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 37,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 ก.พ.-3 มี.ค. 2562 37,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 10 มีนาคม 2562 37,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 16 มีนาคม 2562 37,999   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
Day 3UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี
Day 4ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้ - NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION
Day 5สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0288

ทัวร์ญี่ปุ่น FROZEN OSAKA TAKAYAMA NARA 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ญี่ปุ่น สายการบิน : Air Asia X โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 26,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น ( มกราคม - มีนาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
8 - 12 มกราคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 13 มกราคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 16 มกราคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 22 มกราคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 23 มกราคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 27 มกราคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 29,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 29,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 ก.พ.-2 มี.ค. 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 ก.พ.-3 มี.ค. 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 ก.พ.-4 มี.ค. 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 5 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 6 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 9 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 10 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 12 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 13 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 17 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 18 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 19 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 20 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 23 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 24 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 25 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 26 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 27 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 30 มีนาคม 2562 28,999   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น– วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้
Day 3นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ลานกิจกรรมหิมะ
Day 4นารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
Day 5โอซาก้า – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0094

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ญี่ปุ่น สายการบิน : Air Asia X โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 25,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 5 มื้อ
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น ( มกราคม - มีนาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
10 - 14 มกราคม 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
11 - 15 มกราคม 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 19 มกราคม 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 20 มกราคม 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 21 มกราคม 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 26 มกราคม 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 28 มกราคม 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 29 มกราคม 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 30 มกราคม 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ม.ค.-2 ก.พ. 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ม.ค.-3 ก.พ. 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ม.ค.-4 ก.พ. 2562 25,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 11 มีนาคม 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 16 มีนาคม 2562 26,999   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้
Day 3นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
Day 4ลานกิจกรรมหิมะ – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
Day 5โอซาก้า – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0073

ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN ชมลิงแช่ออนเซน NAGOYA TAKAYAMA MAVEL OF SNOW MONKEY 5D3N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JL
ประเทศ : ญี่ปุ่น สายการบิน : Japan Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 37,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น ( ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
12 - 16 ธันวาคม 2561 37,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 23 ธันวาคม 2561 37,900   25เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่าเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นากาโน่
Day 3วัดเซ็นโกจิ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY– ปราสาทมัตสึโมโต้
Day 4มัตซึโมโต้ – ทะเลสาบสุวะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง- โทคิพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
Day 5นาโกย่า - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0064

ทัวร์ญี่ปุ่น ที่สุดแห่งธรรมชาติ..เที่ยวฟินๆ 2 เมือง..NAGOYA TAKAYAMA SPORTLIGHT IN OBARA 5D3N โดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ JL
ประเทศ : ญี่ปุ่น สายการบิน : Japan Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 37,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้
Day 3โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
Day 4ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ–นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู - โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
Day 5นาโกย่า - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0059

ทัวร์ญี่ปุ่น เส้นทางสุดโรแมนติก NAGOYA TAKAYAMA ELITE OF KORANKEI 5D3N โดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ (JL)
ประเทศ : ญี่ปุ่น สายการบิน : Japan Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 37,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้
Day 3โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค – ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
Day 4ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – นาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง – โทคิพรีเมี่ยม เอาต์เล็ท
Day 5นาโกย่า - กรุงเทพ
 
 
 
ขึ้นข้างบน
 

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ทัวร์ยอดขายดี

ทัวร์โซนเอเชีย

ทัวร์โซนยุโรป

Contact Society Travel Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท จองทัวร์และชำระเงิน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อิตาลี บริษัท โซไซตี้ ทราเวล จำกัด License 11/07544
ติดต่อบริษัท ใบจองทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฝรั่งเศษ โทร 02-3478518 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-3478520
แผนที่บริษัท แผนผังเว็บไซต์ ทัวร์พม่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์เยอรมนี วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 18.00 น.
ผลงานบริษัท นโยบายต่างๆ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลาว ทัวร์ออสเตรีย info.societytravel@gmail.com
  เงื่อนไขข้อตกลง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ Line id : societytravel
  บริการเสริม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บาหลี ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 
Copyright 2015. Society Travel Co.,Ltd.