ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 โปรโมชั่นราคาถูก ปี 2018 ชมดอกซากุระ

Hot Line Contact Sale
098-3561281
098-3561282
096-8788490
โชว์เบอร์มา เราโทรกลับให้ค่ะ

ทัวร์เทศกาล
ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นขายดี

ตั๋วเครื่องบิน
ราคาถูก

บริการเสริม
สำหรับลูกค้า
ค้นหาตาม ทั้งหมด
เลือกทัวร์ในแบบที่คุณต้องการ มีทัวร์ญี่ปุ่นตามเงื่อนไขทั้งหมด 4  โปรแกรม

SCT0471

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า พักโอซาก้า ทั้ง 3 คืน ...OSAKA NARA KYOTO KOBE 4D 3N TR24
ประเทศ : ญี่ปุ่น สายการบิน : Scoot โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 19,871 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 4 มื้อ
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
19 - 22 สิงหาคม 2561 22,871   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 29 สิงหาคม 2561 19,871   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 5 กันยายน 2561 19,871   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 12 กันยายน 2561 21,871   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 19 กันยายน 2561 23,871   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 26 กันยายน 2561 22,871   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ก.ย.-3 ต.ต. 2561 26,871   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 10 ตุลาคม 2561 26,871   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 17 ตุลาคม 2561 26,871   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 24 ตุลาคม 2561 31,871   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
Day 1กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
Day 2นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - ร้านชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า
Day 3อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION บัตรยูนิเวอร์แซลเจแปน
Day 4ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ง DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ - EXPO CITY OSAKA – สนามบินคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
 
 

SCT0184

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า SPECIAL HIMEJI TOTTORI OSAKA 5 DAY 3 NIGHT โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
ประเทศ : ญี่ปุ่น สายการบิน : Air Asia X โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 32,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 21 สิงหาคม 2561 32,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 26 สิงหาคม 2561 32,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 28 สิงหาคม 2561 32,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 32,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-4 ก.ย. 2561 32,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 9 กันยายน 2561 32,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 11 กันยายน 2561 32,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 16 กันยายน 2561 32,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 18 กันยายน 2561 32,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 23 กันยายน 2561 32,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 25 กันยายน 2561 32,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 30 กันยายน 2561 32,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 9 ตุลาคม 2561 34,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 10 ตุลาคม 2561 34,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ
Day 2เมืองฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – เมืองทตโตริ - เมืองทตโตริ – เนินทรายทตโตริ
Day 3โคนันทาวน์ – ตลาดปลาซากาอิมินาโตะ - ถนนมิซูกิ ชิเงรุ [เกะเกะโนะ คิทาโร่] - สวนดอกไม้ฮานาไคโระ
Day 4เมืองเก่าคุราชิกิ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ
Day 5สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0483

ทัวร์ญี่ปุ่น ไปทั้งทีต้องเอาให้คุ้ม!! เที่ยวครบ 2 เมือง TAKAYAMA ท้าลมรัก...OSAKA 5D3N XJ
ประเทศ : ญี่ปุ่น สายการบิน : Air Asia X โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 19,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 5 มื้อ
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
16 - 20 สิงหาคม 2561 23,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 21 สิงหาคม 2561 23,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 26 สิงหาคม 2561 23,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 27 สิงหาคม 2561 23,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 28 สิงหาคม 2561 23,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 23,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ส.ค.-3 ก.ย. 2561 23,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-4 ก.ย. 2561 23,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 9 กันยายน 2561 22,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 10 กันยายน 2561 22,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 11 กันยายน 2561 22,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 16 กันยายน 2561 22,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 17 กันยายน 2561 22,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 18 กันยายน 2561 22,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 24 กันยายน 2561 22,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 25 กันยายน 2561 22,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 30 กันยายน 2561 22,888   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - อิออน จัสโก้
Day 3นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
Day 4ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
Day 5โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 
 
 

SCT0568

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน Osaka ต๊ะต่อนยอน นครโอซาก้า
ประเทศ : ญี่ปุ่น สายการบิน : Air Asia X โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 22,888 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 5 มื้อ
ราคาทัวร์ญี่ปุ่น รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
กำหนดการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
16 - 20 สิงหาคม 2561 25,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 21 สิงหาคม 2561 25,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 26 สิงหาคม 2561 25,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 27 สิงหาคม 2561 25,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 28 สิงหาคม 2561 25,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 24,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ส.ค.-3 ก.ย. 2561 24,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 9 กันยายน 2561 23,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 10 กันยายน 2561 23,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 11 กันยายน 2561 23,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 16 กันยายน 2561 23,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 17 กันยายน 2561 23,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 18 กันยายน 2561 23,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 23 กันยายน 2561 23,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 24 กันยายน 2561 23,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 25 กันยายน 2561 23,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 30 กันยายน 2561 22,888   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - อิออน จัสโก้
Day 3นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
Day 4ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
Day 5โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 
 
 
ขึ้นข้างบน
 

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ทัวร์ยอดขายดี

ทัวร์โซนเอเชีย

ทัวร์โซนยุโรป

Contact Society Travel Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท จองทัวร์และชำระเงิน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อิตาลี บริษัท โซไซตี้ ทราเวล จำกัด License 11/07544
ติดต่อบริษัท ใบจองทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฝรั่งเศษ โทร 02-3478518 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-3478520
แผนที่บริษัท แผนผังเว็บไซต์ ทัวร์พม่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์เยอรมนี วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 18.00 น.
ผลงานบริษัท นโยบายต่างๆ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลาว ทัวร์ออสเตรีย info.societytravel@gmail.com
  เงื่อนไขข้อตกลง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ Line id : societytravel
  บริการเสริม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บาหลี ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 
Copyright 2015. Society Travel Co.,Ltd.