ทัวร์อินเดีย ราคาถูก ปี 2561 เที่ยวอินเดีย มีโปรโมชั่นราคาถูก 2018

Hot Line Contact Sale
098-3561281
098-3561282
096-8788490
โชว์เบอร์มา เราโทรกลับให้ค่ะ

ทัวร์เทศกาล
ต่างประเทศ

อินเดียขายดี

ตั๋วเครื่องบิน
ราคาถูก

บริการเสริม
สำหรับลูกค้า
ค้นหาตาม ทั้งหมด
เลือกทัวร์ในแบบที่คุณต้องการ มีทัวร์อินเดียตามเงื่อนไขทั้งหมด 5  โปรแกรม

SCT0045

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน สิงหาคม-กันยายน 2561
ประเทศ : อินเดีย สายการบิน : Thai Smile โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 15,311 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์อินเดีย รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับอินเดีย โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์อินเดีย
กำหนดการเดินทางเที่ยวอินเดีย ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 20 สิงหาคม 2561 15,311   30เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 27 สิงหาคม 2561 15,311   30เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-3 ก.ย. 2561 15,311   30เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 10 กันยายน 2561 15,311   30เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 17 กันยายน 2561 15,311   30เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 24 กันยายน 2561 15,311   30เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 30 กันยายน 2561 15,311   30เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ชัยปุระ
Day 2ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา
Day 3อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ
Day 4ชัยปูระ - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0056

ทัวร์อินเดีย เดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 SUPER PRICE อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน
ประเทศ : อินเดีย สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 35,991 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 17 มื้อ
ราคาทัวร์อินเดีย รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับอินเดีย โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์อินเดีย
กำหนดการเดินทางเที่ยวอินเดีย ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
23 - 29 สิงหาคม 2561 36,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 12 กันยายน 2561 36,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 27 กันยายน 2561 36,991   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 ก.ย.-4 ต.ต. 2561 36,991   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
Day 1กรุงเทพฯ – เดลลี
Day 2เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์ (บินภายใน)
Day 3ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา
Day 4ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ชมเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา
Day 5ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า (*รวมค่าล่องเรือ) – เดลลี (บินภายใน) – อักรา
Day 6อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
Day 7เดลลี – กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0241

ทัวร์อินเดีย SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน 4คืน โดยสายการบิน สไปรท์เจ็ท (SG)
ประเทศ : อินเดีย สายการบิน : Spicejet โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 22,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 14 มื้อ
ราคาทัวร์อินเดีย รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับอินเดีย โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์อินเดีย
กำหนดการเดินทางเที่ยวอินเดีย ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
16 - 22 สิงหาคม 2561 23,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 27 สิงหาคม 2561 23,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 29 สิงหาคม 2561 23,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
28 ส.ค.-3 ก.ย. 2561 23,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
30 ส.ค.-5 ก.ย. 2561 23,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 10 กันยายน 2561 23,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 12 กันยายน 2561 23,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
11 - 17 กันยายน 2561 23,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 19 กันยายน 2561 23,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 24 กันยายน 2561 23,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 26 กันยายน 2561 22,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 8 ตุลาคม 2561 23,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 15 ตุลาคม 2561 24,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
10 - 16 ตุลาคม 2561 24,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
11 - 17 ตุลาคม 2561 24,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 22 ตุลาคม 2561 24,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 24 ตุลาคม 2561 24,900   32เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 29 ตุลาคม 2561 24,900   32เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
Day 2เดลลี – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาบากห์ – ศรีนาคา
Day 3ศรีนาคา– กุลมาร์ค– เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา
Day 4ศรีนาคา– โซนามาร์ค– ชมเทือกเขาหิมาลัย– ศรีนาคา
Day 5ศรีนาคา– ล่องเรือซิคาร่า (*รวมค่าล่องเรือ) – เดลลี (บินภายใน) – อักรา
Day 6อักรา– ทัชมาฮาล– อักราฟอร์ด– เดลลี – สนามบิน
Day 7กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0054

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน โดย สายการบินไทย (TG)
ประเทศ : อินเดีย สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 37,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 17 มื้อ
ราคาทัวร์อินเดีย รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับอินเดีย โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์อินเดีย
กำหนดการเดินทางเที่ยวอินเดีย ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
23 - 29 สิงหาคม 2561 37,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 12 กันยายน 2561 37,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 27 กันยายน 2561 37,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 29 กันยายน 2561 37,900   26เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
Day 1กรุงเทพฯ – เดลลี
Day 2เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์ (บินภายใน)
Day 3ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา
Day 4ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ชมเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา
Day 5ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า (*รวมค่าล่องเรือ) – เดลลี (บินภายใน) – อักรา
Day 6อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
Day 7เดลลี – กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0479

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
ประเทศ : อินเดีย สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 13,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์อินเดีย รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับอินเดีย โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์อินเดีย
กำหนดการเดินทางเที่ยวอินเดีย ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
24 - 27 สิงหาคม 2561 13,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-3 ก.ย. 2561 13,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 10 กันยายน 2561 13,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 17 กันยายน 2561 13,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 24 กันยายน 2561 13,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
28 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 13,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 8 ตุลาคม 2561 13,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 15 ตุลาคม 2561 15,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 22 ตุลาคม 2561 15,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 29 ตุลาคม 2561 14,900   26เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
Day 1สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ชัยปุระ
Day 2ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – วัดพระพิฆเนศ – อักรา
Day 3อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ
Day 4เดลลี – กรุงเทพฯ
 
 
 
ขึ้นข้างบน
 

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ทัวร์ยอดขายดี

ทัวร์โซนเอเชีย

ทัวร์โซนยุโรป

Contact Society Travel Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท จองทัวร์และชำระเงิน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อิตาลี บริษัท โซไซตี้ ทราเวล จำกัด License 11/07544
ติดต่อบริษัท ใบจองทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฝรั่งเศษ โทร 02-3478518 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-3478520
แผนที่บริษัท แผนผังเว็บไซต์ ทัวร์พม่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์เยอรมนี วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 18.00 น.
ผลงานบริษัท นโยบายต่างๆ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลาว ทัวร์ออสเตรีย info.societytravel@gmail.com
  เงื่อนไขข้อตกลง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ Line id : societytravel
  บริการเสริม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บาหลี ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 
Copyright 2015. Society Travel Co.,Ltd.