ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก 9999 โปรโมชั่นลดราคา ปี 2561

Hot Line Contact Sale
098-3561281
098-3561282
096-8788490
โชว์เบอร์มา เราโทรกลับให้ค่ะ

ทัวร์เทศกาล
ต่างประเทศ

ฮ่องกงขายดี

ตั๋วเครื่องบิน
ราคาถูก

บริการเสริม
สำหรับลูกค้า
ค้นหาตาม ทั้งหมด
เลือกทัวร์ในแบบที่คุณต้องการ มีทัวร์ฮ่องกงตามเงื่อนไขทั้งหมด 24  โปรแกรม

SCT0233

ทัวร์ฮ่องกง เดือนกรกฏาคม-ตุลาคม 2561 กระเช้านองปิง พักฮ่องกง 2 คืน บินคาเธ่ย์
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Cathay Pacific โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 12,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 3 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( กันยายน - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
14 - 16 กันยายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 กันยายน 2561 14,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 16,999   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท พิเศษ !! ชมโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
Day 2เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต
Day 3ให้ท่านอิสระท่องเที่ยว 1 วัน ตามอัธยาศัย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
 
 

SCT0567

ทัวร์ฮ่องกง เดือนกรกฏาคม-ตุลาคม 2561 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง EASY HONGKONG 3 วัน 2 คืน (CX)
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Cathay Pacific โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 15,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 17,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 20 สิงหาคม 2561 17,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 17,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 27 สิงหาคม 2561 17,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 17,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 กันยายน 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 15,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 20,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 15 ตุลาคม 2561 20,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 ตุลาคม 2561 19,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 22 ตุลาคม 2561 19,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 28 ตุลาคม 2561 19,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet
Day 2ติ่มซำ – รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต
Day 3ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ
 
 
 

SCT0052

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน กรกฏาคม-ตุลาคม 2561 HKG05
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Hongkong Airlines โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 17,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 20 สิงหาคม 2561 19,900   19เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 27 สิงหาคม 2561 19,900   19เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-3 ก.ย. 2561 19,900   19เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 10 กันยายน 2561 19,900   19เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 17 กันยายน 2561 19,900   19เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 24 กันยายน 2561 19,900   19เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 15 ตุลาคม 2561 21,900   19เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
Day 2กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CITY GATE OUTLET – A Symphony of Lights
Day 3ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
Day 4นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0255

ทัวร์ฮ่องกง เดือนกรกฏาคม-ตุลาคม 2561 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเว่อร์ 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Hongkong Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 17,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 5 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 18,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 18,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 17,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 17,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 17,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 17,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 18,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 ตุลาคม 2561 18,999   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 28 ตุลาคม 2561 18,999   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง-วิคทอเรีย พอยท์-ชายหาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอรี่ ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
Day 2สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
Day 3อิสระช้อปปิ้งจุใจตลอดวัน–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0038

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน กรกฏาคม-ตุลาคม 2561 HKG06
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Cathay Pacific โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 16,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 5 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 17,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 17,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 27 สิงหาคม 2561 17,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 กันยายน 2561 17,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 17,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 กันยายน 2561 17,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 17,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 8 ตุลาคม 2561 17,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 ตุลาคม 2561 17,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 22 ตุลาคม 2561 17,900   24เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
Day 2วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
Day 3กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0502

ทัวร์ฮ่องกง.พัก 4 ดาว ที่ฮ่องกง 2 คืน... EASY ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (CX) JUN-SEP'18
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Cathay Pacific โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 15,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 4 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
2 - 4 กันยายน 2561 15,900   20เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 11 กันยายน 2561 15,900   20เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 18 กันยายน 2561 15,900   20เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 25 กันยายน 2561 15,900   20เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัล เบย์ - ช็อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต
Day 2สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี
Day 3วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ
 
 
 

SCT0248

ทัวร์ฮ่องกง ขอพร ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Cathay Pacific โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 16,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 5 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 17,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 20 สิงหาคม 2561 17,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 17,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 กันยายน 2561 17,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 17,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 กันยายน 2561 17,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 กันยายน 2561 17,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 กันยายน 2561 17,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 6 ตุลาคม 2561 16,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 15 ตุลาคม 2561 21,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 22 ตุลาคม 2561 20,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 ตุลาคม 2561 20,900   21เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet
Day 2ฮ่องกง – วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน – Jewelry Factory –ศูนย์หยกและสมุนไพร –วัดเจ้าแม่กวนอิม- ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
Day 3ฮ่องกง –หาดรีพลัสเบย์-ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม)–กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0235

ทัวร์ฮ่องกง พาเพลิน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Cathay Pacific โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 22,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( กันยายน - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
14 - 17 กันยายน 2561 22,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 24 กันยายน 2561 22,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 7 ตุลาคม 2561 23,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 8 ตุลาคม 2561 25,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 16 ตุลาคม 2561 27,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 22 ตุลาคม 2561 25,900   21เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 28 ตุลาคม 2561 25,900   21เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ –ฮ่องกง–หาดรีพลัสเบย์–จุดชมวิววิคตอเรียพีค (จุดกึ่งกลางเขา)
Day 2สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) รวมค่าเข้าแล้ว
Day 3อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
Day 4ฮ่องกง – วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน – Jewelry Factory –ศูนย์หยกและสมุนไพร –วัดเจ้าแม่กวนอิม- ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0302

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 10,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 7 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 20 สิงหาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 27 สิงหาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 10,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
28 - 30 กันยายน 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
29 ก.ย.-1 ต.ต. 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 7 ตุลาคม 2561 14,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 8 ตุลาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 15 ตุลาคม 2561 14,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 ตุลาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 22 ตุลาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 ตุลาคม 2561 14,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 28 ตุลาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 29 ตุลาคม 2561 12,900   26เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– เซินเจิ้น
Day 2เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
Day 3เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว– อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
 
 
 

SCT0234

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Hongkong Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 21,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 9 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
30 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 21,900   20เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 9 กันยายน 2561 21,900   20เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 16 กันยายน 2561 21,900   20เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 23 กันยายน 2561 21,900   20เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 21 ตุลาคม 2561 23,900   20เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 28 ตุลาคม 2561 23,900   20เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– ซิตี้เกทเอาท์เลท
Day 2ร้านหยก – ร้านจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – วิคตอเรียพีค จุดกึ่งกลางเขา – หาดรีพัลส์เบย์
Day 3ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์
Day 4วัดอาม่า – เวเนเชี่ยน – The Parisian Macao – สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0459

ทัวร์ฮ่องกง VIP HONG KONG 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) ที่นั่งแบบ BUSINESS CLASS
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Emirate Airlines โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 25,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 5 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
24 - 26 สิงหาคม 2561 25,900   16เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet
Day 2วัดหวังต้าเซียน-สำนักนางชี–วัดแชกงหมิว- พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิงคริสตัล-City Gate Outlet- นั่งรถชมเมือง Open Top Bus
Day 3ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม)-หาดรีพัสเบย์-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0378

ทัวร์ฮ่องกง... ตะลุย ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Hongkong Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 16,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 17,900   20เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 17,900   20เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 17,900   20เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 16,900   20เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 16,900   20เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 16,900   20เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 ตุลาคม 2561 17,900   20เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิงคริสตัล(ขาขึ้น)– ซิตี้เกทเอาท์เลท
Day 2วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – สำนักนางชี - อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
Day 3วิคตอเรียพีค – หาดรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน –สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0051

ทัวร์ฮ่องกง ช๊อปปิ้ง เดือนมิถุนายน และ กันยายน 2561 HONG KONG SHOPPING 3วัน 2คืน HKG14 (EK)
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Emirate Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 12,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 3 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
1 - 3 กันยายน 2561 12,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 10 กันยายน 2561 12,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 กันยายน 2561 12,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 กันยายน 2561 12,999   24เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต
Day 2วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เขา VICTORIA - A SYMPHONY OF LIGHTS
Day 3จิมซาจุ่ย – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0460

ทัวร์ฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะ!!! HONG KONG SUMMER SALE 3วัน 2คืน HKG13 (EK)
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Emirate Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 13,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 4 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
16 - 18 สิงหาคม 2561 13,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 19 สิงหาคม 2561 14,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 20 สิงหาคม 2561 14,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 25 สิงหาคม 2561 13,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 14,999   24เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
Day 2อิสระตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน
Day 3เขาวิคตรอเรีย – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0616

ทัวร์ฮ่องกง 4 เมือง ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน(HKG06) BY CATHAY PACIFIC
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Cathay Pacific โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 9,998 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 7 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - เมืองเซินเจิ้น – หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ - พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
Day 2เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห่ - ด่านกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ ชมโชว์ แสง สี เสียง
Day 3เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า - เมืองจู่ไห่
Day 4เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน –ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 
 
 

SCT0035

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 2 วัน 1 คืน มิถุนายน-สิงหาคม 2561 HKG22
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Cathay Pacific โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 10,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 3 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ย่านจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights
Day 2วัดหวังต้าเซียน – สำนักชีฉีหลิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0634

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เดือนมิถุนายน 2561 EASY HONGKONG-MACAU 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Cathay Pacific โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 16,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 7 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
2 - 4 กันยายน 2561 17,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 11 กันยายน 2561 16,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 18 กันยายน 2561 17,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 25 กันยายน 2561 16,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพลัสเบย์ – Symphony Of Lights
Day 2อาหารเช้าติ่มซำ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโวแสควร์ – ร้านขนม – The Venetian Resort – ฮ่องกง
Day 3ติ่มซำ – วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ
 
 
 

SCT0309

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เทศกาลช้อปปิ้ง 3D2N (JULY-AUG) HX
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Hongkong Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 11,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 3 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
23 - 25 สิงหาคม 2561 11,999   20เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 13,999   20เช็คที่ว่าง  จอง
30 ส.ค.-1 ก.ย. 2561 13,999   20เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 13,999   20เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง - ซิตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง
Day 2อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
Day 3รีพลัสเบย์ – วัดแชกง หมิว – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพ
 
 
 

SCT0049

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน เที่ยวฮ่องกง 4 เมือง ปี 2561 HKG15
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Cathay Pacific โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 14,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 10 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 20 สิงหาคม 2561 15,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 21 สิงหาคม 2561 15,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 27 สิงหาคม 2561 15,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
25 - 28 สิงหาคม 2561 15,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-3 ก.ย. 2561 15,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-3 ก.ย. 2561 15,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 4 กันยายน 2561 14,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 11 กันยายน 2561 15,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 17 กันยายน 2561 15,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 18 กันยายน 2561 15,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 24 กันยายน 2561 15,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 25 กันยายน 2561 15,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
29 ก.ย.-2 ต.ต. 2561 15,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 9 ตุลาคม 2561 14,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 16 ตุลาคม 2561 17,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 22 ตุลาคม 2561 16,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 23 ตุลาคม 2561 16,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 29 ตุลาคม 2561 16,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 30 ตุลาคม 2561 16,999   24เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซิ่นเจิ้น
Day 2เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
Day 3ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
Day 4นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0312

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน โปรโมชั่น ฮ่องกง 2018 HKG20
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Hongkong Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 10,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 10,999   19เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 10,999   19เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 10,999   19เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 10,999   19เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 10,999   19เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 10,999   19เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 ตุลาคม 2561 11,999   19เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
Day 2เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
Day 3จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ
 
 
 

SCT0525

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว 3 วัน 2 คืน HKG11
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Emirate Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 17,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 5 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
25 - 27 สิงหาคม 2561 18,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
30 ส.ค.-1 ก.ย. 2561 18,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 18,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 17,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 17,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 17,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 7 ตุลาคม 2561 18,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 8 ตุลาคม 2561 18,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 19,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 15 ตุลาคม 2561 20,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 ตุลาคม 2561 18,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 22 ตุลาคม 2561 18,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 ตุลาคม 2561 18,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 28 ตุลาคม 2561 18,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 29 ตุลาคม 2561 18,999   24เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
Day 2เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์
Day 3นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0039

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3 วัน 2 คืน ฮ่องกงขายดี 2018 พักดี 4 ดาว HKG08
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Cathay Pacific โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 17,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 5 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 19 สิงหาคม 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 20 สิงหาคม 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 26 สิงหาคม 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 3 กันยายน 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 9 กันยายน 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 17 กันยายน 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 23 กันยายน 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 24 กันยายน 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 8 ตุลาคม 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 14 ตุลาคม 2561 21,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 15 ตุลาคม 2561 21,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 21 ตุลาคม 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 28 ตุลาคม 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 29 ตุลาคม 2561 19,900   24เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Ligh
Day 2ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
Day 3นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0037

ทัวร์ฮ่องกง 2561 ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน HKG26
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Hongkong Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 15,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 10 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 20 สิงหาคม 2561 15,999   19เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 27 สิงหาคม 2561 15,999   19เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-3 ก.ย. 2561 15,999   19เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 10 กันยายน 2561 15,999   19เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 17 กันยายน 2561 15,999   19เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 24 กันยายน 2561 15,999   19เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 22 ตุลาคม 2561 15,999   19เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 29 ตุลาคม 2561 15,999   19เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
Day 2เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
Day 3ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
Day 4นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0278

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน 2 คืน HKG12
ประเทศ : ฮ่องกง สายการบิน : Hongkong Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 18,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 6 มื้อ
ราคาทัวร์ฮ่องกง รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
กำหนดการเดินทางเที่ยวฮ่องกง ( สิงหาคม - กันยายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
25 - 27 สิงหาคม 2561 19,999   24เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 16 กันยายน 2561 19,999   24เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง
Day 1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน
Day 2ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - เวเนเชียน – ฮ่องกง
Day 3นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
 
 
 
ขึ้นข้างบน
 

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ทัวร์ยอดขายดี

ทัวร์โซนเอเชีย

ทัวร์โซนยุโรป

Contact Society Travel Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท จองทัวร์และชำระเงิน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อิตาลี บริษัท โซไซตี้ ทราเวล จำกัด License 11/07544
ติดต่อบริษัท ใบจองทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฝรั่งเศษ โทร 02-3478518 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-3478520
แผนที่บริษัท แผนผังเว็บไซต์ ทัวร์พม่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์เยอรมนี วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 18.00 น.
ผลงานบริษัท นโยบายต่างๆ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลาว ทัวร์ออสเตรีย info.societytravel@gmail.com
  เงื่อนไขข้อตกลง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ Line id : societytravel
  บริการเสริม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บาหลี ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 
Copyright 2015. Society Travel Co.,Ltd.