ทัวร์ยุโรป ราคาถูก ปี 2561 โปรโมชั่นเที่ยวยุโรป ปี 2018

Hot Line Contact Sale
098-3561281
098-3561282
096-8788490
โชว์เบอร์มา เราโทรกลับให้ค่ะ

ทัวร์เทศกาล
ต่างประเทศ

ยุโรปขายดี

ตั๋วเครื่องบิน
ราคาถูก

บริการเสริม
สำหรับลูกค้า
ค้นหาตาม ทั้งหมด
เลือกทัวร์ในแบบที่คุณต้องการ มีทัวร์ยุโรปตามเงื่อนไขทั้งหมด 13  โปรแกรม

SCT0126

ทัวร์ยุโรป เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2561 ทัวร์ยุโรปตะวันออก (สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย ฮังการี) 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ยุโรป สายการบิน : Qatar Airways โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 42,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 13 มื้อ
ราคาทัวร์ยุโรป รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับยุโรป โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป
กำหนดการเดินทางเที่ยวยุโรป ( กันยายน - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
24 - 30 กันยายน 2561 44,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
22 - 28 ตุลาคม 2561 47,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศยุโรป
Day 1กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา
Day 2กรุงโดฮา – กรุงปราก – คาร์โลวี วารี – ชมเมือง – กรุงปราก – สะพานชาลส์ – จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์
Day 3กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ชมเมือง – เชสกี้ บูดาโจวิค
Day 4เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – ชมเมือง – เวียนนา
Day 5เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนวงแหวน – พระราชวังฮอฟบวร์ก – ช้อปปิ้ง Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต์
Day 6บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส – อาคารรัฐสภาฮังการี – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ – กรุงโดฮา
Day 7กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0159

ทัวร์ยุโรป เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2561 ออสเตรีย - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ยุโรป สายการบิน : Austrian Airlines โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 59,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 17 มื้อ
ราคาทัวร์ยุโรป รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับยุโรป โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป
กำหนดการเดินทางเที่ยวยุโรป ( กันยายน - พฤศจิกายน )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
5 - 13 กันยายน 2561 59,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 26 กันยายน 2561 59,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 9 ตุลาคม 2561 59,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 24 ตุลาคม 2561 59,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 13 พฤศจิกายน 2561 59,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 20 พฤศจิกายน 2561 59,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศยุโรป
Day 1กรุงเทพฯ
Day 2กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ –ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 3บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – OUTLET – บราติสลาว่า
Day 4บราติสลาว่า – ปราก – ปราสาทปราก
Day 5ปราก - คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ
Day 6เชสกี้ ครุมลอฟ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น
Day 7ฟุสเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก
Day 8อินส์บรูก – ฮัลสตัท - เวียนนา – สนามบิน
Day 9กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0181

ทัวร์ยุโรป เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2561 ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ยุโรป สายการบิน : Emirate Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 65,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 10 มื้อ
ราคาทัวร์ยุโรป รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับยุโรป โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป
กำหนดการเดินทางเที่ยวยุโรป ( กันยายน - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
4 - 10 กันยายน 2561 65,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 24 กันยายน 2561 65,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 15 ตุลาคม 2561 65,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 23 ตุลาคม 2561 65,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ต.ต.-5 พ.ย. 2561 65,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศยุโรป
Day 1กรุงเทพฯ
Day 2กรุงเทพฯ - ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น
Day 3ลูเซิร์น – จุงเฟรา – อินเทอลาเกน
Day 4อินเทอลาเกน – เบิร์น – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
Day 5เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์
Day 6โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน
Day 7ดูไบ - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0180

ทัวร์ยุโรป เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ยุโรป สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 75,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 16 มื้อ
ราคาทัวร์ยุโรป รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับยุโรป โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป
กำหนดการเดินทางเที่ยวยุโรป ( กันยายน - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
1 - 9 กันยายน 2561 77,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
15 - 23 กันยายน 2561 77,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 ก.ย.-6 ต.ต. 2561 77,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 26 ตุลาคม 2561 85,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 ต.ต.-2 พ.ย. 2561 85,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 24 พฤศจิกายน 2561 75,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 พ.ย.-1 ธ.ค. 2561 75,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 89,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 ธ.ค.-4 ม.ค. 2562 89,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศยุโรป
Day 1กรุงเทพฯ
Day 2ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค - เบิร์น
Day 3เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท
Day 4เซอร์แมท – ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – อิสระช้อปปิ้ง
Day 5เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง - เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
Day 6อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเกน – ทานอาหารมื้อมื้อค่ำบนยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
Day 7อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก
Day 8ซูก – ซูริค – สนามบิน
Day 9กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0176

ทัวร์ยุโรป เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ยุโรป สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 55,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 14 มื้อ
ราคาทัวร์ยุโรป รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับยุโรป โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป
กำหนดการเดินทางเที่ยวยุโรป ( กันยายน - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
22 - 29 กันยายน 2561 57,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 ต.ต.-3 พ.ย. 2561 64,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 พ.ย.-7 ธ.ค. 2561 55,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 8 ธันวาคม 2561 55,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 12 ธันวาคม 2561 55,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 - 31 ธันวาคม 2561 55,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 69,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ธ.ค.-5 ม.ค. 2562 69,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศยุโรป
Day 1กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต
Day 2แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ – ดุสเซลดอร์ฟ
Day 3ดุสเซลดอร์ฟ – หมู่บ้านกีธูร์น – อัมส์เตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก
Day 4อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – กรุงเฮก – บรัสเซลล์
Day 5บรัสเซลล์ – ลิลล์ – ล่องเรือบาโตมุช – ปารีส
Day 6ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช๊อปปิ้ง
Day 7ปารีส – สนามบิน
 
 
 

SCT0172

ทัวร์ยุโรป เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 PARIS FREE STYLES 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ยุโรป สายการบิน : Thai Smile โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 47,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 8 มื้อ
ราคาทัวร์ยุโรป รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับยุโรป โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป
กำหนดการเดินทางเที่ยวยุโรป ( กันยายน - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
7 - 14 กันยายน 2561 47,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 28 กันยายน 2561 47,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ก.ย.-6 ต.ต. 2561 47,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ก.ย.-7 ต.ต. 2561 47,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 14 ธันวาคม 2561 47,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2562 63,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศยุโรป
Day 1กรุงเทพฯ – ดูไบ
Day 2กรุงเทพฯ – ปารีส - ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช - พระราชวังแวร์ซายน์
Day 3พิพิธภัณฑ์น้ำหอม - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - OUTLET
Day 4อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
Day 5อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
Day 6อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
Day 7ปารีส - สนามบิน
Day 8กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0166

ทัวร์ยุโรป เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2561 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ยุโรป สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 65,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 19 มื้อ
ราคาทัวร์ยุโรป รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับยุโรป โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป
กำหนดการเดินทางเที่ยวยุโรป ( กันยายน - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
9 - 18 กันยายน 2561 67,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
26 ต.ต.-4 พ.ย. 2561 75,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 16 พฤศจิกายน 2561 65,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 30 พฤศจิกายน 2561 65,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 พ.ย.-9 ธ.ค. 2561 65,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 29 ธันวาคม 2561 65,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 ธ.ค.-5 ม.ค. 2562 89,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ธ.ค.-7 ม.ค. 2562 89,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศยุโรป
Day 1กรุงเทพฯ
Day 2กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Day 3บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา
Day 4บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก
Day 5ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก
Day 6ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
Day 7มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – อินเทอลาเกน
Day 8อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
Day 9ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน
Day 10กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0163

ทัวร์ยุโรป เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม)-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ยุโรป สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 72,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 21 มื้อ
ราคาทัวร์ยุโรป รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับยุโรป โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป
กำหนดการเดินทางเที่ยวยุโรป ( กันยายน - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
1 - 10 กันยายน 2561 75,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 15 กันยายน 2561 75,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 13 ตุลาคม 2561 86,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 29 ตุลาคม 2561 86,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 ต.ต.-3 พ.ย. 2561 86,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
3 - 12 พฤศจิกายน 2561 72,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
10 - 19 พฤศจิกายน 2561 72,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 26 พฤศจิกายน 2561 72,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
24 พ.ย.-3 ธ.ค. 2561 72,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 10 ธันวาคม 2561 72,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 13 ธันวาคม 2561 72,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 17 ธันวาคม 2561 72,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 ธ.ค.-3 ม.ค. 2562 85,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 ธ.ค.-5 ม.ค. 2562 85,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 ธ.ค.-7 ม.ค. 2562 85,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ธ.ค.-8 ม.ค. 2562 85,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศยุโรป
Day 1กรุงเทพฯ
Day 2กรุงเทพฯ– โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์– โคลอสเซี่ยม
Day 3โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า
Day 4ปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
Day 5เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
Day 6ยอดเขาจุงเฟรา– สตราสบูร์ก
Day 7สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ประตูชัย – หอไอเฟล
Day 8พระราชวังแวร์ซายน์ – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง
Day 9ปารีส – สนามบิน
Day 10 กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0169

ทัวร์ยุโรป เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 มนต์เสน่ต์ อิตาลีใต้ 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ยุโรป สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 62,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 15 มื้อ
ราคาทัวร์ยุโรป รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับยุโรป โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป
กำหนดการเดินทางเที่ยวยุโรป ( กันยายน - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
11 - 18 กันยายน 2561 62,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
13 - 20 กันยายน 2561 62,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 ก.ย.-2 ต.ต. 2561 62,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
27 ก.ย.-4 ต.ต. 2561 62,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
2 - 9 ตุลาคม 2561 72,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 16 ตุลาคม 2561 72,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
18 - 25 ตุลาคม 2561 72,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
3 - 10 พฤศจิกายน 2561 62,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 15 พฤศจิกายน 2561 62,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 24 พฤศจิกายน 2561 62,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 27 พฤศจิกายน 2561 62,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 พ.ย.-6 ธ.ค. 2561 62,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 11 ธันวาคม 2561 62,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
6 - 13 ธันวาคม 2561 62,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
8 - 15 ธันวาคม 2561 62,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศยุโรป
Day 1กรุงเทพฯ
Day 2กรุงเทพฯ – กรุงโรม – สเปอร์ลอนกา – คาปัว – เนเปิ้ล
Day 3เนเปิ้ล – เกาะคาปรี – ถ้ำบลูก็อตโต – คาปรี
Day 4คาปรี – ซอร์เรนโต – โพสิตาโน่ – อมาลฟี่โคสท์ – ซาเลอร์โน
Day 5ซาเลอร์โน – ปอมเปอี – เมืองโบราณปอมเปอี – กรุงโรม
Day 6มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
Day 7โรม – สนามบิน
Day 8กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0167

ทัวร์ยุโรป เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2561 ESSENCE OF SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ยุโรป สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 74,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 20 มื้อ
ราคาทัวร์ยุโรป รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับยุโรป โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป
กำหนดการเดินทางเที่ยวยุโรป ( สิงหาคม - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
17 - 26 สิงหาคม 2561 79,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 ส.ค.-8 ก.ย. 2561 79,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ส.ค.-9 ก.ย. 2561 79,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 13 กันยายน 2561 76,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 16 กันยายน 2561 76,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
10 - 19 กันยายน 2561 76,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 23 กันยายน 2561 76,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 26 กันยายน 2561 76,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 30 กันยายน 2561 76,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
25 ก.ย.-4 ต.ต. 2561 76,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
28 ก.ย.-7 ต.ต. 2561 76,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 21 ตุลาคม 2561 83,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 26 ตุลาคม 2561 83,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 28 ตุลาคม 2561 83,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ต.ต.-9 พ.ย. 2561 74,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 14 พฤศจิกายน 2561 74,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
9 - 18 พฤศจิกายน 2561 74,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 21 พฤศจิกายน 2561 74,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 25 พฤศจิกายน 2561 74,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 28 พฤศจิกายน 2561 74,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561 74,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
29 พ.ย.-8 ธ.ค. 2561 74,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
30 พ.ย.-9 ธ.ค. 2561 74,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
3 - 12 ธันวาคม 2561 74,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 26 ธันวาคม 2561 79,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 ธ.ค.-1 ม.ค. 2562 79,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศยุโรป
Day 1กรุงเทพฯ
Day 2กรุงเทพฯ – สต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
Day 3สต็อคโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล
Day 4ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น
Day 5เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค
Day 6อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
Day 7เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ล่องเรือ DFDS
Day 8โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
Day 9ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน
Day 10กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0066

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์ 8วัน 5คืน (JUL-DEC) EY
ประเทศ : ยุโรป สายการบิน : Etihad Airways โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 59,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 14 มื้อ
ราคาทัวร์ยุโรป รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับยุโรป โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป
กำหนดการเดินทางเที่ยวยุโรป ( กันยายน - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
12 - 19 กันยายน 2561 59,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
26 ก.ย.-3 ต.ต. 2561 59,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
10 - 17 ตุลาคม 2561 59,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 14 พฤศจิกายน 2561 59,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 28 พฤศจิกายน 2561 59,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 14 ธันวาคม 2561 59,900   25เช็คที่ว่าง  จอง
27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2562 72,900   25เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศยุโรป
Day 1กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี
Day 2สนามบินอาบูดาบี - สนามบินมิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์ก
Day 3ซาลซ์บูร์ก - อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น
Day 4การ์มิช - พาร์เทนไคร์เช่น - เส้นทางฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา - มิวนิค
Day 5มิวนิค – เมืองทิทิเซ่ - DONAUESCHINGEN
Day 6DONAUESCHINGEN – เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
Day 7ลูเซิร์น - สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี
Day 8ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
 
 
 

SCT0423

ทัวร์ยุโรป เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 เที่ยวอิตาลีครบสูตร โรม ฟอเล้น ปิซ่า เวนิส มิลาน 7 วัน 4 คืน FOCUS ITALY
ประเทศ : ยุโรป สายการบิน : Singapore Airlines โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 45,888 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 11 มื้อ
ราคาทัวร์ยุโรป รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับยุโรป โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป
กำหนดการเดินทางเที่ยวยุโรป ( กันยายน - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
9 - 15 กันยายน 2561 45,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 29 กันยายน 2561 45,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
7 - 13 ตุลาคม 2561 47,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 27 ตุลาคม 2561 47,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
5 - 11 พฤศจิกายน 2561 45,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 25 พฤศจิกายน 2561 45,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
3 - 9 ธันวาคม 2561 47,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
10 - 16 ธันวาคม 2561 47,888   35เช็คที่ว่าง  จอง
31 ธ.ค.-6 ม.ค. 2562 54,888   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศยุโรป
Day 1กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
Day 2สิงคโปร์ - โรม (อิตาลี) - โคลอสเซียม - วาติกัน – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
Day 3โรม – THE MALL OUTLET – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – สะพานเวคคิโอ
Day 4ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า – หอเอนปิซ่า - เวนิส
Day 5เวนิส - สะพานถอนหายใจ – จตุรัสซานมาร์โค - มิลาน – แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน
Day 6มิลาน – สนามบินมิลาน - สิงคโปร์
Day 7สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
 
 
 

SCT0162

ทัวร์ยุโรป เดือนกรกฏาคม-ตุลาคม 2561 อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ยุโรป สายการบิน : Etihad Airways โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 67,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 17 มื้อ
ราคาทัวร์ยุโรป รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับยุโรป โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป
กำหนดการเดินทางเที่ยวยุโรป ( กันยายน - ตุลาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
13 - 21 กันยายน 2561 67,900   35เช็คที่ว่าง  จอง
17 - 25 ตุลาคม 2561 74,900   35เช็คที่ว่าง  จอง

รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศยุโรป
Day 1กรุงเทพฯ – อาบูดาบี
Day 2อาบูดาบี – กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – อนุสาวรีย์กษัตริย์วิคเตอร์ เอมานูเอลที่ 2 – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์
Day 3ฟลอเรนซ์ – สะพาน Ponte Vecchio – จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม – จัตุรัสซิญญอเรีย – เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – สะพานรีอัลโต – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เมสเตร
Day 4เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 – ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – ช้อปปิ้ง
Day 5ลูเซิร์น – เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง สะพานแขวนทิตลิต – สนุกสนานกับการสัมผัสหิมะบนยอดเขา – เอนเกลเบิร์ก – ดิจง
Day 6จง – ชมเมือง – ประตูชัย – โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง – จัตุรัสกลางเมือง – ย่านเมืองเก่า – ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ – ปารีส
Day 7 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ประตูชัย มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
Day 8ปารีส – ถ่ายรูปกับ หอไอเฟล ณ สวนชองป์ เดอ มาร์ส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด – ช้อปปิ้งห้างแกลอรี่ ลาฟาแยต – ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล
Day 9อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
 
 
 
ขึ้นข้างบน
 

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ทัวร์ยอดขายดี

ทัวร์โซนเอเชีย

ทัวร์โซนยุโรป

Contact Society Travel Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท จองทัวร์และชำระเงิน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อิตาลี บริษัท โซไซตี้ ทราเวล จำกัด License 11/07544
ติดต่อบริษัท ใบจองทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฝรั่งเศษ โทร 02-3478518 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-3478520
แผนที่บริษัท แผนผังเว็บไซต์ ทัวร์พม่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์เยอรมนี วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 18.00 น.
ผลงานบริษัท นโยบายต่างๆ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลาว ทัวร์ออสเตรีย info.societytravel@gmail.com
  เงื่อนไขข้อตกลง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ Line id : societytravel
  บริการเสริม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บาหลี ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 
Copyright 2015. Society Travel Co.,Ltd.