ทัวร์บาหลี ราคาถูก ปี 2561 โปรโมชั่นเที่ยวบาหลี ปี 2018

Hot Line Contact Sale
098-3561281
098-3561282
096-8788490
โชว์เบอร์มา เราโทรกลับให้ค่ะ

ทัวร์เทศกาล
ต่างประเทศ

บาหลีขายดี

ตั๋วเครื่องบิน
ราคาถูก

บริการเสริม
สำหรับลูกค้า
ค้นหาตาม ทั้งหมด
เลือกทัวร์ในแบบที่คุณต้องการ มีทัวร์บาหลีตามเงื่อนไขทั้งหมด 8  โปรแกรม
12
SCT0060
ทัวร์บาหลี เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 เยือนภูเขาไฟคินตามณี เทือกเขาเบดูกัลป์... PARADISE IN BALI 4D3N BY FD
ประเทศ : บาหลี สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 14,888 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 9 มื้อ
ราคาทัวร์บาหลี รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กำหนดการเดินทางเที่ยวบาหลี ( มกราคม - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
13 - 16 ธันวาคม 2561 17,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 17 ธันวาคม 2561 17,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
20 - 23 ธันวาคม 2561 18,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
29 ธ.ค.-1 ม.ค. 2562 22,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
30 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 20,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
19 - 22 มกราคม 2562 16,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
26 - 29 มกราคม 2562 16,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
31 ม.ค.-3 ก.พ. 2562 16,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 16,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 16,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
1 - 4 มีนาคม 2562 16,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
14 - 17 มีนาคม 2562 16,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
16 - 19 มีนาคม 2562 16,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
23 - 26 มีนาคม 2562 16,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
30 มี.ค.-2 เม.ย. 2562 16,888   25เช็คที่ว่าง  จอง
รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศบาหลี
Day 1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน
Day 2วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์
Day 3ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อท
Day 4ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 
 
 
SCT0499
ทัวร์บาหลี โปรโมชั่น เดือนตุลาคม 2561 SUPERB BALI-CALLING 4D3N โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
ประเทศ : บาหลี สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 3
ราคาเริ่มต้น : 15,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 9 มื้อ
ราคาทัวร์บาหลี รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กำหนดการเดินทางเที่ยวบาหลี
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศบาหลี
Day 1กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
Day 2ชมบารองแดนซ์ – เทือกเขาคินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – ตลาดปราบเซียน – วัดถ้ำช้าง
Day 3วัดเม็งวี – เบดูกัล – วัดอูลัน ดานู – วัดเม็งวี – วิหารทะนาล็อต – ช็อปปิ้ง
Day 4อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ
 
 
 
SCT0392
ทัวร์บาหลี - บุโรพุทโท เดือนธันวาคม 2018 - เมษายน 2019 Bali - Borobudur 5 Days 3 Nights โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)
ประเทศ : บาหลี สายการบิน : Air Asia โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 20,999 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 11 มื้อ
ราคาทัวร์บาหลี รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กำหนดการเดินทางเที่ยวบาหลี ( มีนาคม - ธันวาคม )
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
27 - 31 ธันวาคม 2561 22,999   20เช็คที่ว่าง  จอง
28 ธ.ค.-1 ม.ค. 2562 23,999   20เช็คที่ว่าง  จอง
29 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 24,999   20เช็คที่ว่าง  จอง
27 - 31 มีนาคม 2562 20,999   20เช็คที่ว่าง  จอง
4 - 8 เมษายน 2562 20,999   20เช็คที่ว่าง  จอง
11 - 15 เมษายน 2562 21,999   20เช็คที่ว่าง  จอง
12 - 16 เมษายน 2562 23,999   20เช็คที่ว่าง  จอง
รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศบาหลี
Day 1 กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
Day 2บาหลี - ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ – บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต
Day 3บาหลี – วัดบราตัน - วิหารทานาต์ลอต
Day 4บาร๊องแดนซ์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด – วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana
Day 5บาหลี - กรุงเทพ
 
 
 
SCT0416
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ประเทศ : บาหลี สายการบิน : Thai Airways โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 28,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 9 มื้อ
ราคาทัวร์บาหลี รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กำหนดการเดินทางเที่ยวบาหลี
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศบาหลี
Day 1กรุงเทพฯ – บาหลี - วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ Kacak Fire Dance –หาดจิมบารัน
Day 2ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดทานาห์ล็อต
Day 3บาหลี-ยอร์คจาร์กาต้า-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน -วัดเมนดุท -วัดพราห์มนันต์-บาหลี
Day 4ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู บราตัน - ช้อปปิ้งร้านกฤษณา - บาหลี – กรุงเทพ
 
 
 
SCT0413
ทัวร์บาหลี - บรูไน Fantastic of ASEAN 5 วัน 4 คืน โดย สายการบิน รอยัลบรูไน (BI)
ประเทศ : บาหลี สายการบิน : Royal Brunei โรงแรมระดับ : 4
ราคาเริ่มต้น : 19,900 รับส่วนลด : รวมอาหาร: 11 มื้อ
ราคาทัวร์บาหลี รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โรงแรม อาหาร ตามที่ระบุในรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
กำหนดการเดินทางเที่ยวบาหลี
กำหนดการ (เลื่อนดูวันเดินทาง) ราคา ที่นั่ง สถานะ
รายละเอียดท่องเที่ยวประเทศบาหลี
Day 1กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี
Day 2ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
Day 3วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน–วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน
Day 4บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
Day 5บรูไน-กรุงเทพฯ
 
 
 
12
ขึ้นข้างบน
 

ข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ทัวร์ยอดขายดี

ทัวร์โซนเอเชีย

ทัวร์โซนยุโรป

Contact Society Travel Co., Ltd.

เกี่ยวกับบริษัท จองทัวร์และชำระเงิน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อิตาลี บริษัท โซไซตี้ ทราเวล จำกัด License 11/07544
ติดต่อบริษัท ใบจองทัวร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฝรั่งเศษ โทร 02-3478518 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ 02-3478520
แผนที่บริษัท แผนผังเว็บไซต์ ทัวร์พม่า ทัวร์อินเดีย ทัวร์เยอรมนี วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 น. - 18.00 น.
ผลงานบริษัท นโยบายต่างๆ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลาว ทัวร์ออสเตรีย info.societytravel@gmail.com
  เงื่อนไขข้อตกลง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์เนเธอร์แลนด์ Line id : societytravel
  บริการเสริม ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์บาหลี ทัวร์สแกนดิเนเวีย
 
Copyright 2015. Society Travel Co.,Ltd.